Utleieareal

Ledige lokaler fra 568 - 2327 m2.

Etasje Type Antall kvm
U3 Parkering
U2 Parkering, sykkel
1 Resepsjon og møterom, kantine, garderobe og trimrom
4 Kontor 1016 m²
5 Kontor alternativ 1 1311 m²
5 Kontor alternativ 2 568 m²
5 Kontor alternativ 3 743 m²