Utleieareal

Ledige lokaler fra 420 - 1017 m2.

Etasje Type Antall kvm
U3 Parkering
U2 Parkering, sykkel
1 Resepsjon og møterom, kantine, garderobe og trimrom
4 Kontor alternativ 1 597 m²
4 Kontor alternativ 2 420 m²
4 Kontor samlet 1017 m²
5 Kontor 525 m²