Miljø

Bygget har energiklasse A og miljøklasse Breeam NO Very Good.

I utformingen av bygget og valg av materialer og løsninger er det lagt vekt på effektive lokaler, trivelige arbeidsforhold og lave driftskostnader.

  • Følgende tiltak er gjennomført:
  • Det er lagt vekt på å få gode dagslysforhold på alle arbeidsplasser.
  • LED-belysning gir et klart lys og et lavt energiforbruk.
  • Jordvarme utnyttes både til varme og kjøling.
  • Bygget har energiklasse A og miljøklasse Breeam NO Very Good.
  • Estimert gjennomsnittlig energiforbruk er 83 kw/kvm – I følge NVE er normalt energiforbruk for klasse C bygg 150 kw – for eldre bygg 200–250 kw.